Oda som pensjonist

I forrige uke sendte jeg e-post til fôrvertene til Oda. En forvert er en familie som tar seg av og gir hunden en vanlig oppdragelse frem til en er 18 mnd. Da bli hunden kaldt inn for testing om den kan bli førerhund. Først sjekkes de for fysiske skavanker og sykdommer og deretter testes de på lynne, psykisk tilstand, utholdenhet osv. Man setter f.eks. aldri en hund med HD i jjførerhundtjeneste. Hunden har f.eks. lov til å reagere på skudd og bråe lyder, men den skal være rask til å avreagere og ikke bry seg videre. Men uansett, i forrige uke sendte jeg fôrvertene en e-post der jeg fortalte at Oda nå skulle kuttes som førerhund. Helt på slutten spurte jeg om de kunne tenke seg å ta over Oda når hun blir pensjonist, og det ville de mer enn gjerne. Da er det problemet ut av verden. Jeg vet at Oda kommer til å få det bra i sin pensjonisttilværelse.