E-postkorrespondanse med Veiviseren

Jeg kontaktet Veiviseren ang. Larissa og boffing/knurring på mennesker når jeg var på Hurdalsenteret. Når jeg nå har kommet hjem, har boffingen og knurringen avtatt. Instruktøren og lederen ved Veiviseren anbefalte meg å bli strengere med henne, si «nei» og evt. gi et napp i kobbelet. Jeg var der ikke lenge nok til å se noe resultat av det.

I dag har jeg hatt litt e-postkorrespondanse med lederen på Veiviseren. Instruktøren skal ta en tur innom oss når han kommer til Bergen om ca. en uke. I det siste har jeg følt at jeg har «mistet litt kontrollen» over Larissa når vi f.eks. møter andre hunder, både i og uten sele. Hun kommer gjerne med et bjeff og løper mot hunden for å hilse, men dette ønsker ikke jeg. Lederen på Veiviseren sier at dette er vanlig at skjer i løpet av de første 6 mnd. man har hunden. Hunden oppdager at jeg ikke er like streng leder som treneren var og gradvis utvikler det seg og hunden tar sine friheter. Jeg trodde jeg måtte bli strengere med henne også her, men i følge lederen må jeg bli litt klarere og konsekvent.