Førerhund nektet adgang ved Brimi Fjellstugu

I VG kunne vi lese i går om Ingun Myhrvold og førerhunden som ble nektet adgang på Brimi Fjellstugu når hund og hennes mann og noen venner skulle avslutte en fin dag med et bedre måltid. Hun ble nektet på tross av at hun viste frem legitimasjonen som forteller at førerhunder har lov til å være med der det serveres mat. Innehaver, Vegard Brimi, sier følgende til VG: «Jeg kan ikke særlig mye om hvilke rettigheter hun har eller hvirke paragrafer som gjelder, mitt poeng er at damen aldri ble nektet adgang, det er hunden jeg ikke vil ha i restauranten». Her har innehaveren misforstått to ting totalt:

  1. Ved å nekte en førerhund adgang, nekter han også førerhundbrukeren. Vi som førerhundbrukere har skrevet under på et papir der det bl.a. står at vi skal ta godt vare på hunden. Vi har ikke lov til å forlate hunden vår uten tilsyn utenfor enten det er butikk eller restaurant. Man vet aldri hvilke mennesker som kommer forbi og hva hunden i verste fall kan bli utsatt for, som kan ødelegge hjelpemiddelet som koster 350.000 kr.
  2. Jeg synes at han, som innehaver av en restaurant, plikter å sette seg inn i hvilket regelverk som gjelder. Når han i tillegg får se legitimasjonskortet, hvor det henvises til paragrafer, har han lite å fare med som unnskyldning.

Til NRK sier han: «Vegard Brimi ved Brimi Fjellstugu sier at han først ikke så at det var en førerhund, men at Ingun og ledsageren aldri ble nekta inngang.» Men hva da når han så at det var en førerhund? Han viser til at restauranten har et forbud mot dyr ettersom han har fått negative tilbakemeldinger fra andre gjester på at det har vært dyr tatt med inn. Men det er lys i tunellen: «»Jeg kan ikke alle disse reglene og paragrafene knytta til hva en person med førerhund har rett på. Det må jeg nå lære meg, sier Brimi.»

I Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004, vedlegg II, kapittel IX, nr. 4 står det:

«Egnede metoder skal tas i bruk for å bekjempe skadedyr. Egnede metoder skal også tas i bruk for å hindre at husdyr får adgang til steder der næringsmidler tilberedes, håndteres eller lagres (eller, dersom vedkommende myndighet tillater det i særlige tilfeller, for å hindre at slik adgang fører til forurensning).»

Videre står det følgende i Forskrift om næringsmiddelhygiene:

«§ 14. Virkeområde
I dette kapitlet fastsettes bestemmelser om nyttehunders adgang til næringsmiddelforetak i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning.

Med nyttehund forstås førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

§ 15. Særskilte bestemmelser om nyttehunder
«Forbudet mot husdyr etter § 1, jf. forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning, gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.»