Bedre føre var…

På tross av at lederen på Veiviseren sa at jeg skulle vente, tok jeg turen opp til veterinæren selv – og betaler det selv uten å blande førerhundskolen/NAV inn i det hele. Når jeg skulle avbestille timen og forklarte at førerhundskolen ville at jeg kunne vente til mandag, mente hun at det var bedre å være føre var. Veterinæren fant at han hadde litt gul-grønn væske fra rektum og ellers var sår. Det kan jo komme av at han har hatt problemer med å gjøre fra seg – han har sittet lenge før han har sett seg fornøyd. Jeg var glad for at det var en mann som holdt Flex når veterinæren skulle ta temperaturen på ham. Han sto på to, var helt oppkavet osv., trolig fordi han var sår. Flex hadde ikke feber. I går var buken hard, men i dag synes jeg den er normal; det var trolig derfor han feis så utrolig i går. Jeg fikk Zolac som skal stabilisere magen. Jeg skulle gi ham 3 ml 2 ganger til dagen.