Medikamentell smertebehandling av dyr

Jeg fant en interessant artikkel om medikamentell smertebehandling av dyr. I artikkelen sto det bl.a.:

«Smerte er definert som en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som er forbundet med et virkelig eller truende vevstraume. En manglende evne til å kommunisere verbalt påvirker ikke muligheten for at et individ føler smerte og har behov for smertelindrende behandling. Smerte, som alltid er en subjektiv opplevelse, er enklere å måle hos mennesker enn hos dyr, siden dyr ikke kan verbalisere eller kvantifisere sine opplevelser.»

og

«Neuroleptika har ingen direkte analgetisk effekt, men de har en angstdempende effekt. Det er velkjent at angst og frykt forsterker smerteopplevelsen hos mennesker, og en kan anta at det samme også gjelder for dyr. Bruk av neuroleptika som støttebehandling i tillegg til annen analgetisk behandling, kan derfor være indisert.»