Telefon fra Faglig Utvalg

I dag fikkk jeg telefon fra leder i Faglig Utvalg. Hun ville få bekreftet hvilken skole jeg ønsker hund fra og hun orienterte om nye ettervernsregler.

Når man er ferdig på samtreningskurs, har man trening på hjemstedet i 5 dager. Nytt nå, siden jeg fikk Oda for 8 1/2 år siden, er at 2-3 mnd. etter at jeg har fått ny hund, skal det være en dag med ettervern. Ellers blir det ettervern en gang i året de 4 kommende årene. Ettervern er for å se hvordan jeg og hunden jobber sammen, rette opp i evt. problemer og se at hunden har det bra.