Søknad til NAV

I dag var Larissa og jeg på møte med mine saksbehandlere på mitt lokale NAV-kontor. De oppførte seg svært korrekte ovenfor Larissa. De spurte, når vi hilste, om det var best at de overså Larissa eller om de kunne hilse. Jeg ba de vente litt, til hun hadde roet seg og ikke lenger forventet å få oppmerksomhet. Larissa roet seg overraskende raskt og lå og slappet av i den halvannanen timen vi hadde møte.

Larissa var et naturlig emne å snakke om på møtet. De synes at søknaden jeg skrev om å få dekket ekstraordinære veterinærutgifter fra i sommer, var velformulert og oppklarende. De hadde aldri hatt en lignende sak, og henvisningene til lovverk og retningslinjer hadde hjulpet de godt på veien i mylderet av paragrafer. Nedenfor har jeg lagt inn det brevet jeg skrev. Dette er en standard jeg kommer til å bruke til hver søknad om å få dekket ekstraordinære veterinærutgifter, med en tilpasning av listen over vedlegg til søknaden. Den som ønsker det, kan bruke dette brevet som mal til lignende søknader og tilpasse det etter sitt behov og situasjon.

Jeg fortalte de om Larissas og min opplevelse på Aquadog lørdag 11. desember hvor Larissa for første gang forsøkte terapisvømming. Jeg forklarte at førerhunder får på sikt en uheldig statisk gange i førerhundselen og at svømming da kunne være et godt tiltak for å fremme hundens fysiske helse. De så argumentene og skulle se på saken. Det blir spennende å se hva de kommer frem til.

Her er standardbrevet jeg sender til NAV når jeg søker om å få ekstraordinære veterinærutgifter dekket:

Jeg (f.nr. xxx) fikk min førerhund, Larissa, fra Hundeskolen Veiviseren i slutten av oktober 2009. Larissa er født 21. november 2007. Hun er en ung og spretten labradortispe som trives godt med arbeidet sitt.

I lov om Grunnstønad § 6.3 første ledd bokstav C ”Hold av førerhund”, står det:

”Synshemmede kan ha behov for å holde førerhund enten for å komme til og fra arbeid mv. eller for å kunne bedre den alminnelige funksjonsevne (eventuelt begge deler). Dersom det er gitt stønad til førerhund etter reglene i lovens § 10-7 bokstav C, ytes grunnstønad til hold av førerhunden. Utgifter til nødvendig hold av førerhund overstiger normalt et beløp svarende til grunnstønadssats 3. Det ytes derfor grunnstønad etter sats 3. Stønad til hold av førerhund ytes tidligst fra den måned ekvipasjen (bruker og hund) er blitt godkjent av det faglige utvalg for førerhundspørsmål.”

Ut i fra min forståelse er det som dekkes av den økte grunnstønaden til nødvendig hold av førerhund, kostnader til foring og nødvendig hverdagsstell og vanlige veterinærkontroller i forbindelse med kloklipping og årlig veterinærkontroll for førerhund.

Det presiseres at i denne søknaden søkes det om dekking av konkrete ekstraordinære og uforutsette veterinærutgifter i forbindelse med sykdom hos min førerhund. Se vedlagt skriv om Larissa skrevet av veterinær og journalnotater. Denne behandlingen ble ansett som nødvendig for forsvarlig behandling av Larissa for å kunne beholde hunden i arbeid. For ytterligere informasjon av Larissas sykdomsforløp og behandling, kan veterinær NN ved Veterinærkontor kontaktes på tlf. xxx.

NAV har sitt eget rådgivende organ i førerhundsaker, Faglig Utvalg for Førerhundspørsmål, som bør konsulteres i saker som dette som gjelder førerhund.

Nødvendig og hensiktsmessig behandling på førerhunden likestilles med øvrig reparasjon av hjelpemiddler som dekkes av NAV da førerhunden er NAV sin eiendom. Se Forvaltning § 10.7 om ortopediske hjelpemidler. Jeg er forpliktet til å «gi hunden forsvarlig pleie, stell og behandling» (jf. erklæring jeg undertegnet da jeg og Larissa var godkjent som ekvipasje i oktober 2009.

Vedlegg til denne søknaden:

(Lister punktvis opp alle vedlegg, som journaler, uttalelser og kvitteringer.

Ett svar til “Søknad til NAV”

  1. Jeg tenker at om du ikke har mye i mot det, ville dette være supert å dele på førerhundlista. dette er jo slikt folk trenger for å kunne gjøre søknaden enklere for seg. Så hvis du vil dele erfaringer, er jeg sikker på at mange vil sette pris på det. Forresten må jeg få lov til å takke for et spennende og innholdsrikt bloggår. Jeg følger med spenning med på bloggen din og synes du er flink til å dele både opp og nedturer som førerhundbruker. All ære til deg for det! Stå på Lise. Og gi Larissa en klapp fra oss.

Det er stengt for kommentarer.