Møte med annen hund under kveldslufting

Under kveldsluftingen i dag kom det en annen hund som gikk fot. Den var veldig flink. Jeg ble oppmerksom på de fordi jeg hørte eieren snakke til hunden. Jeg fikk oppmerksomheten til Flex og han fikk en godbit. Når han hadde fult fokus på den andre hunden, ba jeg Flex om å sitte og jeg fikk på nytt oppmerksomheten på meg. Flex fikk på nytt mye ros, litt klapp og til slutt en godbit. Vi skulle egentlig lufte samme vei som hunden, men det var en dårlig plan. Vi snudde og Flex fikk snuse i en veikant som ikke egnet seg for toalettbesøk, men etter hvert snudde vi og gikk tilbake og gutten fikk gjort fra seg – og sparke bakut.