Forkurs 3.-5. september 2013

I dag kom jeg hjem fra førerhundkurset. Vi var kun fire deltakere. To av oss hadde hatt hund tidligere. Den eldste deltakeren var 78 år. Det er en regel at alle over 70 år må inn på et slikt kurs. Første dagen fikk vi mye teori. Informasjon om førerhundskolene, hunden og vi, førerhunden i hjemmemiljø, […]

Søknad er sendt

I dag fikk jeg endelig erklæringen fra øyelegen. Nå er søknaden om førerhund postlagt, med alle vedlegg. I tillegg til legeerklæringer, la jeg også med et skriv skrevet av meg selv der jeg beskriver livssituasjonen min nå sammenlignet med når jeg tilbakeleverte Larissa. Jeg siterer vedlegget: «Jeg bor fremdeles der jeg bodde når jeg leverte […]